bezec.eu

A na řadu přichází … klidová tepová frekvence

Zjistěte si své hodnoty a také to, co skutečně znamenají ve vztahu k vašemu zdraví. Klidová tepová frekvence je jednoduše měřitelný parametr celkového zdraví a zdatnosti. Toto překvapivě jednoduché měření má veliký smysl pro každého. Nejenom pro atlety nebo nemocné a dalo by se přirovnat k metrice HRV.

původní článek v časopisu

Originální článek včetně grafiky a videa najdete

Abyste měli z této metriky maximální užitek, je důležité klidovou tepovou frekvenci přesně vyhodnotit, protože měření je náchylné k chybám. Faktory, které ovlivňují přesnost výsledku, zahrnují:

  • dobu odpočinku před měřením
  • vnější vlivy – stres, nemoc 
  • metody měření 
  • doba měření 
  • poloha těla a jiné 
  • požití alkoholu či cigaret

Bez přesného měření je jeho výpovědní hodnota omezená, anebo dokonce zavádějící. Nejlepší způsob, jak změřit tepovou frekvenci, je pomocí hodinek s kvalitním snímačem tepové frekvence.

Pro člověka neexistuje „standardní“ hodnota klidové srdeční frekvence. Každý jednotlivec má hodnotu, která je pro něj „typická“. Je to podobné jako u HRV. Frekvence je regulována mozkovou aktivitou (opět autonomním nervovým systémem), hormonálním systémem a kardiovaskulární zdatností.
V klidovém stavu tluče průměrné srdce dospělého člověka tempem kolem 70 tepů za minutu (bpm)
a srdeční tep má tendenci s věkem postupně klesat. Ženy mají v průměru tep o 3 až 7 bpm vyšší.

Dobře trénovaný atlet může mít tep velice nízký – i kolem 35 bpm, i když mnozí zdraví atleti jsou i na padesátkách anebo šedesátkách. VO2max také souvisí s klidovou tepovou frekvenci (společně
s maximální tepovou frekvenci). Chronické přetrénováni může způsobit automatickou disbalanci, která vyústí do abnormálně nízké tepové frekvence. Důležitější je jak se mění v čase. Jak se postupně, když budete správně aerobně běhat kolem cca 75% TF Max, zlepšujete, klidový pulz začne výrazně klesat. 

Každodenní ranní měření je důležitou kontrolou, která umožňuje sledovat pokrok. Díky pravidelnému vyhodnocování mohou být přesně stanoveny individuální nepravidelnosti. Postupem času by měl být patrný klesající trend. Nicméně, pokud je vaše klidová tepová frekvence kolem hodnoty 60, trend se otočí a tep se ustálí na šedesátkách, je to varovné znamení. V případě, že klidová tepová frekvence je nad 80 bpm, může značit počáteční problém spojený se zvýšeným srdečním onemocněním. 

Navíc  zvýšená klidová tepová frekvence je úzce spojená is chronickými záněty, které jsou markerem souvisejícím se subklinickými stavy různých onemocnění. Klidová tepová frekvence je jeden z prvních ukazatelů, který vás může varovat před blížícím se problémem v podobě únavy, přetrénování, nemoci či chronického zánětu. Vhodná cvičení zlepšují aerobní funkce, krevní oběh a efektivitu srdce, plic a tepen. Právě to se v průběhu času odráží v poklesu klidové tepové frekvence.

Váš běžný ranní tep se bude často mírně měnit. Nicméně, odchylky mezi po sobě jdoucími dny by neměly být větší než asi 3-4 údery. Těmi se vůbec nemusíte znepokojovat. Naopak větší změny ze dne na den mohou indikovat, že se s vaším tělem něco děje. Může se jednat o blížící se nachlazení nebo chřipku, stresující myšlenky na momentální situaci, nevhodné stravování, nebo moc dlouhé nebo intenzivní cvičení během předcházejících dnů. Další faktory, které mají vliv na běžnou srdeční frekvenci jsou léky, kofein, dlouhodobý stres, závod během předchozích dnů, infekce, alergie, astma, případně jiné zdravotní indispozice. Slovo “klidová” je velice důležité a znamená zjištění nejnižší srdeční tepové frekvence během dne. Nejlepší způsob kdy a jak ji změřit je obvykle doba během ranního probouzení a s využitím chytrých hodinek. Ty tepovou frekvenci průběžně monitorují a zaznamenávají nejnižší nebo naopak nejvyšší hodnoty. 

Hodinky Garmin vám ukáží  srdeční tepovou frekvenci během 24 hodin. Zde jsem měl 52 tepů v 5 hodin ráno.

Zároveň vám hodinky na druhé obrazovce ukáží týdenní přehled vaší klidové tepové frekvence.

Sledujte svoji klidovou tepovou frekvenci i z toho důvodu, že vám ukazuje jakou tepovou rezervu máte. Věřte mi, že pokud běháte na tep a máte držet 75% TF Max, což může být cca 139 TF bude velký rozdíl, jestli jste měli ráno klidovou frekvenci 46 bmp nebo 56 bmp. Těch 10 tepů ukazuje obrovský posun v čase na to samé úsilí a to až o 30 sekund.

Jakékoli dlouhodobé navyšování klidové TF hovoří minimálně o tom, že dochází k únavě. Pokud se vám tep drží o 10 bmp nad průměrnou hodnotou dlouhodobě, měli byste se nad tréninkem pořádně zamyslet a možná ho i trochu přehodnotit. To vše ale za předpokladu, že jinak se všeobecně cítíte naprosto fit. Jakékoli zranění plynoucí z dlouhodobé únavy není totiž žádná příjemná věc.

[tds_partial_locker tds_locker_id=”72153″]
Written by

Tento článek je dílem redakce on line magazínu Běžec Benefit +

Post a comment: