Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Společnost Běžec Team, s.r.o., IČO: 08577790, Rybná 716/24, Staré Město Praha 1, 110 00, provozovatel webových stránek a tištěných titulů dostupných na www.obchod.vyzvabezce.cz a www.bezec.eu (dále jen „Internetová stránka“), prohlašuje, že veškeré zpracovávané osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Bezpečí Vašich osobních údajů je pro nás prioritou.

Společnost Běžec Team, s.r.o. je ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a Všeobecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679) (dále jen „Nařízení“), správcem Vašich osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti – jednotlivé účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou blíže vymezeny níže.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné společností Běžec Team, s.r.o. na základě plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu nebo uděleného souhlasu a to prostřednictvím internetové stránky nebo jiných zdrojů, a popisují způsoby využívání a ochrany osobních údajů ze strany společnost Běžec Team, s.r.o..

ZPRACOVÁVANÍ OSOBÍCH ÚDAJŮ

Společnost Běžec Team, s.r.o. je oprávněna zpracovávat následující osobní údaje dle účelu, pro který je od jednotlivých subjektů údajů získala:

Jméno, příjmení: Plnění smluvního vztahu. Správa uživatelských účtů ke službám. Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb. Zlepšení kvality poskytovaných služeb a vývoje nových. Získání a doručení výhry ve spotřebitelských soutěžích. Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb z portfolia Běžec Team s.r.o.. Účetní a daňové účely. Oprávněný zájem. Plnění ostatních zákonných povinností.

Adresa: Plnění smluvního vztahu. Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb. Získání a doručení výhry ve spotřebitelských soutěžích. Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb z portfolia Běžec Team s.r.o.. Účetní a daňové účely. Oprávněný zájem. Plnění ostatních zákonných povinností.

Cookies: Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb. Zobrazování pouze reklam na základě zájmů návštěvníka internetových stránek. Provádění analýz a měření:

Číslo účtu: Plnění smluvního vztahu. Účetní a daňové účely.

IP adresa: Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb. Provádění analýz a měření. Plnění ostatních zákonných povinností.

Čas a datum: Plnění smluvního vztahu. Správa uživatelských účtů ke službám. Zajištění ochrany zdraví a majetku. Plnění ostatních zákonných povinností.

IČ, DIČ: Plnění smluvního vztahu. Účetní a daňové účely. Plnění ostatních zákonných povinností.

E-mail: Plnění smluvního vztahu. Správa uživatelských účtů ke službám. Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb. Zlepšení kvality poskytovaných služeb a vývoje nových. Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb z portfolia společnosti Běžec Team, s.r.o.. Účetní a daňové účely.

Zajištění ochrany zdraví a majetku. Oprávněný zájem. Plnění ostatních zákonných povinností

Telefon: Plnění smluvního vztahu. Správa uživatelských účtů ke službám. Zlepšení kvality poskytovaných služeb a vývoje nových. Získání a doručení výhry ve spotřebitelských soutěžích. Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb z portfolia společnost Běžec Team, s.r.o.. Oprávněný zájem. Plnění ostatních zákonných povinností.

Přezdívka: Správa uživatelských účtů ke službám. Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb. Oprávněný zájem. Zlepšení kvality poskytovaných služeb a vývoje nových.

Osobní údaje jsou společnost Běžec Team, s.r.o. zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně. Společnost Běžec Team, s.r.o.  je oprávněna shromažďovat, uchovávat a využívat určité informace prostřednictvím automatizovaných prostředků, např. statistické informace kdykoliv navštívíte internetové stránky.

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje mohou být společnosti Běžec Team, s.r.o. zpracovávány pro tyto účely:

• Plnění smluvního vztahu (Vztah mezi společnost Běžec Team, s.r.o. a vámi, který vznikl zejména na základě smlouvy, objednávky, registrace, účasti v soutěži)

• Správa uživatelských účtů ke službám

• Provádění analýz a měření (společnost Běžec Team, s.r.o. zjišťuje například návštěvnost, čtenost, počet shlédnutých stránek, zařízení, ze kterého uživatelé přichází na naše stránky, čas stávený na stránkách. Tyto údaje sbíráme pomocí anonymizovaných dat proto, abychom dokázali nabízet kvalitní obsah, který je pro uživatele relevantní a abychom rozvíjeli služby, o které mají naši uživatelé evidentní zájem.)

• Získání a doručení výhry ve spotřebitelských soutěžích (společnost Běžec Team, s.r.o. doručuje výhry pomocí certifikovaných distributorských společností )

• Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb z portfolia Běžec+ (společnost Běžec Team, s.r.o. zasílá obchodní sdělení prostřednictvím emailu nebo telefonního hovoru)

• Účetní a daňové účely (evidence ve smyslu účetní a daňové legislativy)

• Oprávněný zájem společnost Běžec Team, r.o. může zpracovávat některé osobní údaje svých minulých a současných zákazníků a registrovaných uživatelů pro účely přímého marketingu)

• Plnění ostatních zákonných povinností (mezi ostatní zákonné povinnosti, které společnost Běžec Team, s.r.o. plní, patří např. poskytování informací orgánům činným v trestním řízení a dalším orgánům veřejné moci)

OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVANÉ NA ZÁKLADĚ SOUHLASU

V případech, že jsme od Vás získali souhlas ke zpracování některých dalších osobních údajů nebo k dalším účelům, než které jsou uvedeny v bodech 1 jedná se o následující zpracování pro účely:

• Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb z portfolia obchodních partnerů společnosti Běžec Team, r.o. , tzv. rozšířený marketing.

• Zpracování osobních údajů účastníků marketingových a eventových akcí společnosti Běžec Team, r.o. pro marketingové účely.

• Zpracování osobních údajů zvláštní kategorie pro účely plnění smluvního vztahu – zveřejnění inzerce Bazar Běžce+.

SEZNAM ZPRACOVATELŮ

V rámci Společnosti Běžec Team, s.r.o. jsou osobní údaje subjektů údajů zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům společnosti. Společnost Běžec Team s.r.o. je oprávněna poskytovat osobní údaje třetím subjektům, je-li to nezbytné za účelem vyřizování objednaných služeb. Jedná se o tyto kategorie příjemců:

• Distributorské společnosti;

• Společnosti poskytující systém pro správu předplatitelů, inzerentů a účetních operací;

• Poskytovatelé platebních brán;

• Poskytovatelé technologií pro elektronickou komunikaci;

• Poskytovatelé analytických nástrojů;

• Obchodní partneři, kteří se podílí na organizaci našich marketingových nebo eventových akcí.

• Za určitých podmínek jsme pak oprávněni některé Vaše osobní údaje/ osobní údaje zvláštních kategorií předat na základě platných právních předpisů např. orgánům činným v trestním řízení a dalším orgánům veřejné moci

POUŽITÍ COOKIES

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu vyjadřujete souhlas použitím následujících služeb:
iBillboard, Google, Facebook, Twitter, R2B2, Czech Publisher Exchange, Adform, Grape Media, Optimics, Programatic, Google Analytics, NetMonitor, ChartBeat, Teads, Adobe audience manager, Xaxis. Cookies jsou obsahově malé soubory a slouží k ukládání a přijímání identifikátorů a dalších informací o počítačích, telefonech a jiných zařízeních, z nichž na weby přistupujete, a pomáhají Běžec Team, s.r.o. poskytovat, chránit a zlepšovat její služby. Cookies umožňují webu zaznamenat informace o návštěvě uživatele a díky jejich používání bude další uživatelova návštěva stránek snazší a rychlejší (pomáhají například snížit dobu načítání stránek). Soubory cookies používá společnost Běžec Team, s.r.o. v případě, že navštívíte její Internetové stránky a to nejčastěji k přizpůsobení obsahu, anonymním statistikám ohledně návštěvnosti, k výběru relevantních reklam, k usnadnění bezpečnějšího přihlášení na internetové stránky a dalšímu – podrobnější popis je níže.

Jaké druhy cookies Stránky využívají?

Na Internetových stránkách může společnost VLM využívat dva druhy cookies:

• session cookies: Tyto cookies jsou dočasné. Ukládají do souboru cookie vašeho prohlížeče jen do doby, než ukončíte práci s prohlížečem. Tyto cookies jsou pro řádnou funkčnost internetových stránek či přidružených aplikací povinné.

• permanentní cookies (nebo tracking cookies): Tyto cookies můžeme využívat pro snadnější a pohodlnější orientaci uživatelů na stránkách, jako například jednodušší a rychlejší navigace. Tyto cookies zůstávají v souboru cookie Vašeho prohlížeče po delší období. Délka toho období závisí na zvoleném nastavení internetového prohlížeče. Permanentní cookies umožňují přesun informací na internetový server při každé návštěvě internetových stránek.

Přihlášení a zabezpečení

Cookies pomáhají při registraci a přihlášení uživatele na web www.bezec.eu a www.obchod.vyzvabezce.cz. Pokud je uživatel používá, mohou si zapamatovat jeho přihlašovací údaje, prostředí (např. prohlížeč) a funkce, aby je nemusel pokaždé zadávat, či dále zajišťují bezpečnost po přihlášení. U registrovaného uživatele ukládá společnost Běžec Team, s.r.o. do cookies informaci o přihlášení nebo odhlášení. Cookies rovněž pomáhají společnosti Běžec Team, s.r.o. bojovat proti aktivitám, které by porušovaly pravidla na webech např. ovlivnění hlasování v soutěžích.

Návštěvnost

Společnost Běžec Team, s.r.o. zajímá, které stránky uživatelé prohlížejí a opakovaně navštěvují, a proto shromažďuje statistiky o návštěvnosti, aby mohla weby rozvíjet a dále vylepšovat podle preferencí uživatelů daného webu. Na webu www.bezec.eu a www.obchod.vyzvabezce.cz. používá měření návštěvnosti pomocí Google Analytics,. Tato měření pro společnost Běžec Team, s.r.o. zaznamenávají,  které stránky uživatel na webové stránce navštívil, odkud se na stránku dostal, kam z ní odešel, které pro prohlížení používá zařízení, operační systém či prohlížeč, či jaký má preferenční jazyk. Tyto statistiky jsou zcela anonymní, takže společnost Běžec Team, s.r.o. neví, který konkrétní uživatel web navštívil. Společnost Běžec Team, s.r.o. tedy nespojuje získané údaje s jakýmikoliv jinými údaji a spravuje cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby.

ONLINE PLATBY: 

Na webech používá společnost Běžec Team, s.r.o. platební terminály pro poskytování online plateb, ale společnost Běžec Team, s.r.o. nemá žádný přístup k informacím o účtech uživatele a kreditních kartách, které při platbě zadává v platebním terminálu. S platebními službami sdílí společnost Běžec Team, s.r.o. informace pouze v rozsahu nezbytném pro zpracování plateb, prováděných z webu www.obchod.vyzvabezce.cz a www.bezec.eu. U plateb společnost Běžec Team, s.r.o. rovněž přes cookies analyzuje výkon různých prodejních kanálů. Soubory cookies může uživatel v nastavení svého webového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých. Nastavení soukromí v počítači, kde lze použití cookies odmítnout či zakázat, najde uživatel v menu internetového prohlížeče. Nastavení souborů cookies v nejčastěji používaných prohlížečích najdete na následujících webových stránkách:

Chrome :
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs 

Firefox:
https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies

Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/cs-cz/products/security

DOBA UCHOVÁNÍ

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smlouvy, tj. minimálně po dobu zajištění realizace Vaší objednávky, a dále po dobu, po kterou je společnost Běžec Team, s.r.o. povinna jakožto správce uchovávat podle obecně závazných právních předpisů nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Osobní údaje zpracováváme dle účelu jejich zpracování po takto uvedenou dobu:

• Plnění smluvního vztahu – 3 roky od skončení plnění

• Správa uživatelských účtů ke službám – do doby zrušení účtu

• Zlepšení kvality poskytovaných služeb a vývoje nových – max. 2 roky

• Zobrazování pouze reklam na základě zájmů návštěvníka Internetových stránek – max. 6 měsíců

• Provádění analýz a měření – max. 6 měsíců

• Získání a doručení výhry ve spotřebitelských soutěžích – do odvolání

• Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb z portfolia Společnosti Běžec Team, r.o. – do odvolání

• Účetní a daňové účely 10 let od následujícího kalendářního roku po poskytnutí plnění

• Zajištění ochrany zdraví a majetku – max. 1 měsíc

• Plnění ostatních zákonných povinností – max. 5 let

• Zpracování osobních údajů na základě souhlasu – do odvolání

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Jako subjekt údajů máte níže uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají, a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, dále o právo (iii) požadovat vysvětlení v případě podezření, že zpracováním osobních údajů je narušena ochrana osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, (iv) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, (v) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (vi) na omezení zpracování osobních údajů. Nejpozději s účinností od 25. 5. 2018 můžete uplatnit taktéž (vii) právo na přenositelnost údajů a (viii) právo vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.

• Právo na přístup k osobním údajům: Chcete-li vědět, jestli o Vás společnost Běžec Team, s.r.o. zpracovává osobní údaje, máte právo získat od společnosti Běžec Team, s.r.o. informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup. V případě opakované žádosti bude společnost Běžec Team, s.r.o. oprávněna za kopii poskytnutých osobních údajů účtovat přiměřený poplatek.

• Právo na opravu nepřesných a nepravdivých osobních údajů: V případě, že máte pocit, že o Vás společnost Běžec Team, s.r.o. zpracovává nepřesné či nepravdivé osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu. Společnost Běžec Team, s.r.o. opravu provede bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na technické možnosti.

• Právo požadovat vysvětlení: V případě, že máte podezření, že společnost Běžec Team, s.r.o. zpracováním Vašich osobních údajů narušuje ochranu Vašeho osobního a soukromého života nebo že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, můžete po společnosti Běžec Team, r.o. požadovat vysvětlení.

• Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů: V případě, že máte za to, že dochází k porušení Vašeho práva na soukromí, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů (uoou.cz).

• Právo na výmaz: V případě, že již Vaše osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, máte právo požadovat jejich výmaz.

• Právo odvolání souhlasu: pokud jste udělili společnosti Běžec Team, s.r.o. souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete ho kdykoliv odvolat.

Tato verze Zásad zpracování osobních údajů je platná od 1. 1. 2020